Korninghus

Korning2017                      TEMA: Sundhed, trivsel, velvære

Borgerbudgettering – ansøgningsskema. Ansøgningsfrist 01.03.17

Ansøgningsskemaet kan hentes på hjemmesiden Korningby.dk

Ansøger.

Navn på kontaktperson,

mail-adresse og telefonnummer.

(Ansøger kan være enkeltpersoner eller en grupper.)

 

Har projektet et specielt fokus?

F.eks. Hvem har gavn af projektet?

 

Beskriv ideen/projektet.

Hvad er projektet?

Hvordan skal det foregå?

Hvem udfører projektet?

Hvad koster det?

Beskriv el. tegn din/Jeres ideer,

der skal præsenteres på borger-mødet den 22.03.17

 

Tidsplan.

Hvad er forventet start- og sluttidspunkt for ideens/projektets gennemførelse?

 

Evaluering

Hvad er effekten af dit/Jeres

projekt?

 

Forslag skal være Lokalrådet i hænde senest den 01.03.17.

Forslag afleveres til en af nedennævnte:

Ole Kirk Østergård, Korning Gammelby 31 – tlf. 2124 2312, E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Egon Christensen, Korning Nørremark 37 – tlf. 2382 7201, E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ulrik Nielsen, Annasmindevej 26 – tlf. 2279 6905, E-mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Martin Fritzner, Oluf Lerchesvej 15 – tlf. 2266 3813, E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

OBS! Hvilke forslag der skal have del i de kr. 50.000? Afstemning/valg den 22.03.17.

Korning Lokalråd vil gerne hjælpe med at beskrive ideen (ansøgningsskemaet) i perioden frem til den 01. marts.

Henvendelse til:

Connie Rosengaard – Korningvej 119, tlf. 4057 2449, E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

eller Martin Fritzner, Oluf Lerches vej 15, tlf. 2266 3813, E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Foreningens formål er at

  • Arbejde for landsbyens sammenhold, identitet og trivsel.
  • Være paraplyorganisation for foreninger, erhverv og institutioner.
  • Repræsentere området i forhold til kommunen og anden myndighed, samt at være høringspart i forbindelse med offentlige planer og aktiviteter.
  • Detage i kommunale arbejdsgrupper og ad-hoc udvalg.
  • Udgøre kontaktleddet til de andre landsbyer i Hedensted kommune, samt at repræsentere Korning i det Fælles Landdistriktsråd i kommunen.
  • Assistere eller henvise til relevant hjælp til lokale aktiviteter af betydning for landsbyen.
  • Være ansvarlig for forvaltning af fællesmidler, der er overdraget til Korning Lokalråd.

 

Bestyrelse

Korning Lokalråd ledes af en bestyrelse på 5 personer, heraf vælges de 4 personer på Lokalrådets årlige generalforsamling, idet bestyrelsens ene medlem (født medlem) udpeges af Korning borgerforening og repræsenterer denne forening i Lokalrådets bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer, fastsætter selv sin forretningsorden og kan indbyde gæster til sine møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmemr er til stede.

Lokalrådet tegnes af formanden, for tiden Fridtjof Stidsen, som kan træffes på telefon 2818 1592

Underkategorier