Korning By

Aktivitetskalender

Kornings grønne hjerte – nyt om legepladsen i Landsbyordningen

Som flere måske har bemærket, er vi igang med en større opgradering af Korning Skole og Landsbyhavens udearealer.
Vi er, som tidligere informeret om i skolen og børnehaven, kommet rigtig godt fra start med Sponsor legeplads og Mooncarbanen.
Sponsor legepladsen er færdig og bliver brugt flittigt af børn i alle aldre.
Mooncarbanen gennem haven er færdig, og vi er igang med at undersøge hvordan vi får den ført videre gennem skolegården. Forbedring af udearealerne er noget vi har haft i støbeskeen i flere år. Der er undersøgt forskellige muligheder, og resultatet er en blanding af sponsorater og fondsmidler. Der har været et naturligt samarbejde med Korning Lokalråd, med henblik på at opnå en fin sammenhæng med gadekæret og naturstien, samt samarbejde omkring søgning af fonde for de økonomiske midler. På Sponsor legepladsen opsættes inden for nærmere fremtid 3 sponsorskilte (efter et sæt etiske regler for reklame i børnemiljø) og der er herudover plads til yderligere reklamer. Skulle der være interesse for et sponsorat, kontakt venligst Tove eller Tjagvad. De næste faser af vores opgradering af udearealerne bliver, at der skal laves sanseområder på legepladsen og i efteråret plantes sommerfuglebuske samt bærbuske. Vores nye udearealer i centrum af byen, er ikke kun for skolen og landsbyhavens børn, det er for alle i Korning. Kornings Grønne Hjerte...
Vi vil derfor gerne invitere jer alle til at deltage i de næste faser, hvor du kan være med til at sætte dit aftryk på vores grønne hjerte.
Datoer for hver enkelt fase oplyses snarest, så man kan deltage i det man brænder mest for, eller på den dag man lige har tid. Vi forestiller os der bliver små korte fyraftens faser af et par timers varighed.
Ved eventuelle spørgsmål kontaktes Tove Deleuran Skytt Skolen 75673167 eller Birte Tjagvad Schmidt SFO/ Landsbyhaven 75673495.

Venlig hilsen
Skolebestyrelsen, Korning Skole og Landsbyhaven.

Billeder fra fastelavnsfest

 

Byfest 2015